Activiteiten

Lees hieronder per pijler van Veiligheid Voorop welke activiteiten uitgevoerd worden.

Betrokken leiderschap en versterking daarvan

 • Organiseren van workshops en het uitwisselen van good practices op het gebied van leiderschap in de regionale veiligheidsnetwerken.
 • Implementeren van richtlijnen op het gebied van leiderschap die op internationaal niveau ontwikkeld zijn (OECD-richtlijn).
 • Inzetten van CEO’s in de (petro)chemische industrie en bij contractors als ambassadeur voor leiderschap.

Verbeteren van het Veiligheidsbeheerssyteem

 • Veiligheid Voorop is actief betrokken bij de aanpassing van de richtlijn voor implementatie van het Veiligheidsbeheerssysteem aan de nieuwe inzichten (zoals versterking leiderschap en de geactualiseerde Europese Seveso-III richtlijn). De aangepaste richtlijn wordt (via de regionale veiligheidsnetwerken) actief onder de aandacht van de BRZO-bedrijven gebracht.

Actieve deelname aan regionale veiligheidsnetwerken

 • BRZO-bedrijven worden gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een veiligheidsnetwerk.
 • De regionale veiligheidsnetwerken worden, met de oprichting van een veiligheidsnetwerk in Midden-Oost Nederland, landelijk dekkend gemaakt.
 • Het programma van de veiligheidsnetwerken wordt toegespitst op de Veiligheid Voorop-pijlers. De coördinatoren van de veiligheidsnetwerken stemmen de activiteiten en het programma van de verschillende veiligheidsnetwerken met elkaar af.
 • CEO’s van bedrijven en bestuurders van de aangesloten branches wordt gevraagd de netwerken expliciet te steunen.

Nemen van ketenverantwoordelijkheid

 • Bijeenkomst met vertegenwoordigers van bedrijven over ketenverantwoordelijkheid, resulterend in:
  • position paper over ketenverantwoordelijkheid;
  • toolbox voor bedrijven met bestaande instrumenten en best practices.

Overige Activeiten

 • Ontwikkeling van basis-Self Assesment Qustionaire (SAQ) voor het meten van veiligheidsprestaties, gericht op drie kernelementen van veiligheid: technische integriteit, veiligheidsbeheerssystemen en veiligheidscultuur. Deze wordt beschikbaar gesteld aan bedrijven en branches
 • Uitbreiding van relevante branches aan deelname Veiligheid Voorop
 • Jaarrapportage Veiligheid Voorop (jaarlijks)
 • Veiligheidsdag BRZO-bedrijven (jaarlijks)

 Tools

 

Agenda

14 februari: Bijeenkomst over ontwikkelingen op het gebied van inspecties voor logistieke dienstverleners.