Nieuwsarchief

DatumNaam
  Essaywedstrijd 'Veiligheid een Kettingreactie!?'

Ook dit jaar schijft Veiligheid Voorop, in samenwerking met de TU Delft en het ministerie van IenM, een essaywedstrijd uit. Het thema is ‘Veiligheid een Kettingreactie?!’

Lees meer

17-12-2015
  Veiligheid Voorop ontwikkelt Curriculum Procesveiligheid

Een van de Safety Deals die uitgevoerd wordt door Veiligheid Voorop betreft het ontwikkelen van een curriculum Procesveiligheid voor reguliere HBO studenten Chemische (proces) technologie en eventueel andere relevante studies.

Lees meer

03-12-2015
  Deelnemerslijst BRZO-bedrijven Veiligheid Voorop gepubliceerd

Veiligheid Voorop heeft op de website een bedrijvenlijst gepubliceerd met deelnemende BRZO- bedrijven. Bedrijven die participeren in Veiligheid Voorop geven hiermee te kennen dat zij zich inspannen om te komen tot verdere verbetering van de veiligheidsprestaties en -cultuur.

Lees meer

26-11-2015
  Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 2015: Betrokken Leiderschap Beleven

Welk voorwerp staat voor jou voor betrokken leiderschap en neem dat mee. Dat was de vraag die aan de deelnemers van de Veiligheidsdag was gesteld. Dit maakten de tongen bij aanvang van de dag al goed los. Wat heb jij bij je?

Lees meer

19-11-2015
  Vereniging Afvalbedrijven sluit aan bij Veiligheid Voorop

De Vereniging Afvalbedrijven zet het streven naar veilig werken in de sector kracht bij door zich aan te sluiten bij ‘Veiligheid Voorop’. Ook de Brzo-leden van de Vereniging, AEB Amsterdam, AVR, Indaver, Remondis Argentia, SUEZ environnement en Van Gansewinkel, hebben een overeenkomst voor deelname getekend.

Lees meer

18-11-2015
  Veiligheid Voorop Veiligheidsdag

De organisaties achter het actieplan Veiligheid Voorop houden op 12 november een jaarlijkse bijeenkomst voor alle BRZO-bedrijven en betrokken partners (zoals leveranciers en afnemers).

Lees meer

01-10-2015
  "De verwachtingen zijn hooggespannen"

Colette Alma, directeur VNCI, over de Self Assessment Tool voor chemiebedrijven.

Lees meer

30-09-2015
  Publicatie Nederlandse versie OECD Guidance Proces Safety

De OECD* heeft een Guidance Corporate Governance for Proces Safety opgesteld, met als doel leiders van (petro)chemische bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken te ondersteunen en inzicht te bieden in de succesfactoren voor goed procesveiligheidsmanagement.

Lees meer

28-09-2015
  "Alles valt of staat met veiligheid"

De chemie is volgens Anton van Beek, CEO bij Dow Chemicals en voorzitter van het programma Veiligheid Voorop, een prachtige industrie die kerngezond is.

Lees meer

27-09-2015
  Positieve resultaten Veiligheid Voorop in 2014 en 2015

Veiligheid is een topprioriteit voor de bij Veiligheid Voorop aangesloten BRZO-bedrijven in de chemieketen. De resultaten en ontwikkelingen van het programma Veiligheid Voorop (VV) over de vierde periode (2014/2015) laten dat duidelijk zien.

Lees meer

06-08-2015
  Self Assessment Questionnaire beschikbaar na geslaagde proef

Sinds deze week is de zogeheten Self Assessment Questionnaire (SAQ) beschikbaar voor chemiebedrijven. Met dit in opdracht van Veiligheid Voorop ontwikkelde instrument kunnen (BRZO-)bedrijven uit de chemieketen hun veiligheidssituatie doorlichten. Ter voorbereiding op de lancering is de SAQ uitvoerig getest en verbeterd bij chemiebedrijven, die allen enthousiast waren.

Lees meer

24-06-2015
  Mansveld en chemiebedrijven versterken veiligheid sector

Vandaag lanceerden staatssecretaris Mansveld (Ministerie van I&M) en Anton van Beek (voorzitter van het programma Veiligheid Voorop) zes veiligheidsplannen voor de chemische industrie als onderdeel van het programma Veiligheid Voorop. Via deze zogeheten Safety Deals investeren bedrijven en de overheid gezamenlijk verder in de veiligheid van de chemieketen.

Lees meer

01-06-2015
  Chemiebedrijven verbeteren veiligheid via buddy's

De chemiebedrijven in Nederland gaan de veiligheidsprestaties van hun toeleveranciers en industriële dienstverleners kritischer beoordelen en hen helpen om deze te verbeteren via buddy’s. Hiermee willen ze de veiligheid in de gehele bedrijfsketen op een nog hoger niveau brengen. Dat meldt Chemie Magazine, het maandblad van de VNCI.

Lees meer

30-04-2015
  Chemie gaat verscherpt toezien op veiligheid toeleveranciers

Chemiebedrijven gaan verscherpt toezien op de veiligheidsprestaties van hun toeleveranciers. Ze gaan daarbij gebruikmaken van adviezen van het platform Veiligheid Voorop. De handreikingen voor de chemie staan vermeld in een plan van aanpak dat is aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer

11-03-2015
  Handreiking handhavingstrategie Brzo biedt handvatten voor bedrijven

Van de landelijke handhavingsstrategiestrategie Brzo is onlangs een handreiking gepubliceerd. De handreiking is bedoeld voor Brzo-inspecteurs, maar biedt Brzo-bedrijven ook nuttige informatie over onder andere het doel van de inspecties en de handhavingsmogelijkheden van Brzo+.

Lees meer

19-01-2015
  Veiligheidsdag 2014: 'Leiderschap en ketenverantwoordelijkheid cruciaal bij veiligheid'

De twee belangrijkste pijlers van veiligheid zijn leiderschap en ketenverantwoordelijkheid. Dit zei Anton van Beek, de nieuwe voorzitter van Veiligheid Voorop, tijdens de Veiligheidsdag voor BRZO-bedrijven op 6 november in Baarn.

Lees meer

13-11-2014
  Studiebeurzen voor winnaars essaywedstrijd veiligheid in de chemiesector

Drie jonge professionals uit de chemiesector ontvingen vandaag een beurs voor de postacademische opleiding Management of Health, Safety and Environment (MOSHE) aan de TU Delft. Staatssecretaris Mansveld stelde de beurzen à 25.000 euro beschikbaar voor de winnaars van een essaywedstrijd over veiligheid binnen de sector.

Lees meer

06-11-2014
  Landelijk veiligheidsnetwerk chemie nu compleet

Met de start van het zesde regionale veiligheidsnetwerk is er nu een landelijk dekkend netwerk van veiligheidsnetwerken. Bedrijven in het hele land kunnen nu in het kader van Veiligheid Voorop kennis en ervaring uitwisselen om de veiligheid te vergroten.

Lees meer

04-11-2014
  Veiligheidsdag BRZO-bedrijven 'Leiderschap en communicatie'

‘Leiderschap en communicatie’ is het thema van de landelijke Veiligheidsdag voor BRZO-bedrijven op donderdag 6 november. De Veiligheidsdag wordt georganiseerd door Veiligheid Voorop.

Lees meer

09-10-2014
  19 september: Landelijke Dag van het Onderhoud

Zonder onderhoud worden er geen producten gemaakt, zou je computer het niet doen en zouden treinen niet rijden. Dat er overal onderhoud is, valt eigenlijk helemaal niet op. Maar bij alles wat je doet, ziet, eet, gebruikt en beleeft, heeft onderhoud een belangrijke functie. Kom op 19 september naar de Landelijke Dag van het Onderhoud.

Lees meer

28-08-2014
  Veiligheidsdag 6 november in teken van 'leiderschap en communicatie'

Veiligheid staat en valt met goed leiderschap. Niet alleen door het management van een organisatie, maar door heel de organisatie heen. Iedereen, van hoog tot laag, moet zich verantwoordelijk voelen voor veiligheid en daar naar handelen. Ook de ketenpartners (leveranciers en afnemers) spelen daarbij een cruciale rol.

‘Leiderschap en communicatie’ is het thema van de landelijke Veiligheidsdag voor BRZO-bedrijven’ die Veiligheid Voorop organiseert op donderdag 6 november van 10.00 tot 17.00 in Groot Kievitsdal in Baarn.


Lees meer

08-08-2014
  Wilma Mansveld: 'Risico's accepteren hangt samen met vertrouwen'

Duidelijke regelgeving, uniformiteit in handhaving, transparantie en een branche die haar verantwoordelijkheid neemt, dat zijn volgens staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van IenM de ingrediënten die nodig zijn om de veiligheid van de chemische industrie naar een nog hoger plan te tillen.

Lees meer

01-07-2014
  Staat van de Veiligheid: Sterke daling van ernstige overtredingen

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen scoren steeds beter met veiligheid. Dit blijkt uit de ‘Staat van de Veiligheid’, een jaarlijks verslag van de inspecties. Staatssecretaris Mansveld heeft de rapportage aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Kamer krijgt met de Staat van de Veiligheid voor het eerst een integraal overzicht van de veiligheidssituatie bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (brzo). In deze rapportage over 2013 zijn de monitorgegevens meegenomen van ‘Veiligheid Voorop’, een gezamenlijk programma van brancheorganisaties ter verbetering van de veiligheid bij brzo-bedrijven.


Lees meer

17-06-2014
  Doe mee aan de essaywedstrijd veiligheid en leiderschap!

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid Voorop schrijven een prijsvraag uit voor jonge professionals van chemische bedrijven. Deelnemers aan de prijsvraag sturen een essay in over veiligheid en leiderschap in de chemiesector.

Lees meer

11-06-2014
  Veiligheid Voorop ontwikkelt self assessment veiligheidsbeleid

Veiligheid Voorop ontwikkelt een self-assessment voor bedrijven om de veiligheidsprestaties verder te verbeteren. De self assessment questionnaire (SAQ) is een set van vragen over de implementatie van het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Het ministerie van I&M ondersteunt de ontwikkeling van deze SAQ.

Lees meer

02-06-2014
  Veiligheid Voorop geeft invulling aan ketenverantwoordelijkheid

Recentelijk zijn niet alleen binnen de industrie, maar ook in de politiek vragen gesteld over de invulling van ketenverantwoordelijkheid. De directe aanleiding was het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over Odfjell. Een van de vragen daarin is hoever ketenverantwoordelijkheid nu eigenlijk strekt. Op 20 mei sprak Veiligheid Voorop met diverse vertegenwoordigers uit de industrie over de invulling van ketenverantwoordelijkheid.

Lees meer

20-05-2014
  Chemiemanager vaker werkvloer op voor veiligheidsinspecties (FD)

Topmanagers in de chemie vertonen zich steeds vaker op de werkvloer om erop toe te zien dat de veiligheid verbetert. Dat blijkt uit de rapportage over het actieplan Veiligheid Voorop, dat de (petro)chemische sector deze week naar staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft gestuurd.

Lees meer

12-12-2013
  Veiligheid Voorop en staatssecretaris Mansveld in gesprek

Een delegatie van de Veiligheid Voorop-partners (onder andere VNO-NCW, VNCI, VOTOB, VNPI en VHCP) heeft op 10 december met staatssecretaris Mansveld van I&M gesproken over de voortgang en ambities van het programma Veiligheid Voorop.

Lees meer

10-12-2013
  Tweede voortgangsrapportage Veiligheid Voorop aangeboden aan staatssecretaris Mansveld

Veiligheid Voorop heeft haar tweede voortgangsrapportage aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
In de rapportage staan de resultaten van een aantal indicatoren voor de veiligheidscultuur.


Lees meer

04-12-2013
  Veiligheid leeft: hoge opkomst veiligheidsdag BRZO-bedrijven

Een van de vier pijlers van het plan Veiligheid Voorop is ketenverantwoordelijkheid: alleen zaken doen met veilige bedrijven. Tijdens de Veiligheidsdag leverden de deelnemers input voor een objectieve checklist waarmee het veiligheidsniveau van ketenpartners beoordeeld kan worden.

Lees meer

21-11-2013

Agenda

14 februari: Bijeenkomst over ontwikkelingen op het gebied van inspecties voor logistieke dienstverleners.