Over Veiligheid Voorop: vier pijlers

Veiligheid Voorop richt zich op vier thema’s (pijlers) om de veiligheidscultuur- en prestaties binnen de BRZO-bedrijven verder te verbeteren, Hiervoor heeft Veiligheid Voorop de volgende doelstellingen geformuleerd.De branches rapporteren jaarlijks over de veiligheidsprestaties op basis van een aantal branche brede indicatoren en activiteiten die vanuit Veiligheid Voorop zijn geïnitieerd. Daarnaast geven de branches individuele leden terugkoppeling over hun prestatie in vergelijking met anderen en stimuleren zij hun leden de prestaties van de sector in de breedte te verbeteren.