DCMR laat in de keuken kijken

25/02/2018

Waar zullen de inspecteurs van DCMR dit jaar weer de nadruk op leggen? Voor veel bedrijven is dat steeds weer een raadsel, vandaar dat ze graag hun opwachting maakten bij de voorlichtingsmiddag die de Milieudienst Rijnmond op 14 februari samen met Veiligheid Voorop, Deltalinqs, VNCW en VHCP organiseerde.

DCMR wil graag het gedrag van de bedrijven in haar regio positief beïnvloeden. Dat hoeft niet altijd met een stok, maar kan ook best met een wortel, meende afdelingshoofd Toezicht en Handhaving, Daan Molenaar. “Beïnvloeding van gedrag gaat niet alleen over sanctioneren, maar ook over voorlichten, van elkaar leren.” Het organiseren van bijeenkomsten voor bedrijven is volgens Molenaar effectief. “Op die manier weet je elkaar ook makkelijker te vinden.” Leren van elkaar is volgens Corine Baarends ook de kern van het werk van Veiligheid Voorop en de samenwerking met de branches. “Ik ben blij dat wij deze bijeenkomst samen met onze partners hebben kunnen organiseren, want alleen zo maken we de industrie, inclusief de logistieke dienstverleners, veiliger.”

Snellere inspecties, betere analyses
Als senior inspecteur doorkruist Kees Koudenburg de hele Rijnmond-regio. Hij is ervan overtuigd dat dialoog tussen de Milieudienst en bedrijven noodzakelijk is voor goede, nuttige en noodzakelijke, handhaving. In zijn presentatie lichtte Koudenburg vervolgens een tipje van de sluier op over de nieuwe doelgroepenbenadering van DCMR. “Voor ons is communicatie heel belangrijk, op die manier wordt de kennis over veiligheid binnen de branche vergroot. We willen ook de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven vergroten. ‘Niet weten’ mag geen reden meer zijn!” Het achterliggende idee achter de doelgroepenbenadering is dat inspecties straks sneller gaan en dat de analyses beter worden. Koudenburg: “Het naleefpercentage in jullie branche ligt op 40%. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dat naleefpercentage omhoog moet.”

Collega Sjoerd Post van DCMR ging vervolgens in op de quick scan veiligheidscultuur die de Milieudienst Rijnmond opnieuw in 2018 bij een aantal bedrijven gaat uitvoeren. “De quick scan is een onderzoek, geen audit”, stelt Post. Om na te gaan hoe de veiligheidscultuur zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, zal DCMR in de komende periode hetzelfde onderzoek als in 2012 onder 18 bedrijven herhalen. Als laatsten hielden brancheverenigingen VNCW, VHCP en Deltalinqs elk een korte inleiding over de toegevoegde waarde van de verschillende organisaties.

Onduidelijkheid over domino-effect
Miriam Winkel, IT-manager bij Neele-Vat Logistics, was na afloop blij met de informatie uit de presentaties. “Ik vond vooral het stukje vanuit DCMR erg interessant. De belangenverenigingen weet ik op zich wel te vinden. Onlangs kregen wij een brief met een ‘Domino-aanwijzing’ van de Milieudienst.” Deze aanwijzing houdt in dat het betreffende BRZO-bedrijf moet inventariseren over sprake kan zijn van domino-effecten bij incidenten. Als dat het geval is, moeten bedrijven risico-informatie gaan uitwisselen en hun systemen daarop gaan aanpassen. Winkel vervolgt: “Op dat punt had ik het fijn gevonden om van tevoren geïnformeerd te worden. Tijdens een bijeenkomst van Deltalinqs over dit onderwerp bleek dat er nog veel onduidelijkheden waren over het domino-effect.”

“Ik was wel getriggerd door wat DCMR over de manier van inspecteren vertelde”, zegt Jaco Rietveld, HSE-adviseur bij Combiterminal Twente (CTT). “Als de Milieudienst ergens de focus op legt, kun je daarvan leren.” Over de quick scan veiligheidscultuur is Rietveld minder enthousiast. “Volgens mij is het thema veiligheidscultuur een beetje gehypet. Je ziet dat bij veel bedrijven de aandacht toch weer naar de technische veiligheidsmaatregelen gaat. Veiligheidscultuur, daar kun je lang en breed over praten, maar als de leiding van het bedrijf er niet in mee gaat, dan gaan de goedwillende mensen vanzelf weg.”

Aan het eind van de middag liet DCMR ook nog letterlijk bij zich in de keuken kijken. Alle deelnemers werden getrakteerd op een Indonesische maaltijd.