Nieuws

DatumNaam
  Save the Date: Veiligheidsdag 2023

Dit jaar slaan Veiligheid Voorop, VOMI en Safety Delta Nederland (SDN) de handen ineen. Op donderdag 22 juni 2023 organiseren wij gezamenlijk de Veiligheidsdag 2023.

Dit jaar is het thema Veilig Samenwerken in de Keten. Doel van de Veiligheidsdag is het onderling delen en uitwisselen van ervaringen van bedrijven en hun ketenpartners over dit onderwerp.

Wij zijn druk bezig om een interessant programma voor u samen te stellen.

Meld u zich alvast aan!

Lees meer

27-02-2023
  Veiligheidsdag 2022, een terugblik

Onder belangstelling van circa 100 personen uit de (petro)chemische industrie, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, overheid en wetenschap organiseerde Veiligheid Voorop op 4 juli 2022 een succesvolle themadag over leren van incidenten.

Lees meer

14-07-2022
  Veiligheid prestatatie-indicatoren 2020-2021 beschikbaar

Ieder jaar verzamelt en publiceert Veiligheid Voorop de Veiligheidsprestatie van haar leden. De prestatie-indicatoren kunt u downloaden van onze pagina Tools & Publicaties

Lees meer

07-07-2022
  Nieuwe Tool: Process Safety Events classificatie tool volgens CEFIC definities beschikbaar

VeiligheidVoorop stelt een nieuwe tool voor BRZO bedrijven ter beschikking om process safety incidenten op uniforme wijze te classificeren en te beoordelen.


Lees meer

10-05-2022
  NVVK Jubileumscongres 2022 - Call for Abstracts

NVVK Jubileumscongres 2022 - Call for Abstracts

Uw kennis en ervaring zijn belangrijk, voor uzelf maar zeker ook voor uw vakgenoten.
Op het NVVK-congres kunt u deze kennis en ervaring met elkaar delen. Met het indienen van een abstract zet u de eerste stap naar een presentatie op ons NVVK-congres.

Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren? Dien dan vóór 15 april a.s. een abstract in bij de NVVK!

Lees meer

08-03-2022
  Veiligheidsdag wordt verplaatst naar 4 juli 2022

Er is een nieuwe datum beschikbaar voor de Veiligheidsdag.

Lees meer

18-02-2022
  Veiligheidsdag wordt helaas wederom verplaatst

Het was een moeilijke beslissing, maar Veiligheid Voorop heeft besloten de Veiligheidsdag nogmaals te verplaatsen, gezien de situatie waarin we met Covid verkeren en de geldende maatregelen. We gaan op zoek naar een nieuwe datum in mei of juni van dit jaar. Wij verwachten dat tegen die tijd de meeste restricties zijn vervallen. Van uitstel geen afstel! Zoals een van onze leden het al aangaf: We blijven optimistisch en er komen betere tijden!

Lees meer

01-02-2022
  De eerste nieuwsbrief van 2022 is gepubliceerd

De eerste nieuwsbrief van 2022 is gepubliceerd.Lees meer

01-02-2022
  Nieuwe datum Veiligheidsdag: 17 februari 2022

Dit evenement zou oorspronkelijk plaatsvinden op 25 november '21, maar is vanwege Covid-19 nu verplaatst naar donderdag 17 februari 2022.

Op deze dag bent u wederom vanaf 12:00 uur in de middag van harte welkom in Buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3, 3471 HD, Kamerik (Woerden). Het programma begint om 13:00 uur en zal in het teken staan van 'Leren van Incidenten'.

Lees meer

03-12-2021
  Veiligheidsdag 2021 wordt verplaatst

Naar aanleiding van de sterk stijgende Covid-19 besmettingscijfers en de aangescherpte maatregelen van het kabinet van 12/11 heeft Veiligheid Voorop besloten de Veiligheidsdag 2021 te verplaatsen naar 2022. Wij betreuren dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar vinden dat dit de enige juiste optie is in de huidige situatie.


Lees meer

16-11-2021
  Curriculum Seveso Top Leadership gaat begin 2022 van start: aanmelding geopend!

In het eerste kwartaal van 2022 wil Veiligheid Voorop weer van start gaan met een nieuwe jaargang van het curriculum Seveso Top Leadership, waaraan 12 Seveso Top managers kunnen deelnemen. Het curriculum betreft éénjarige opleiding ontwikkeld op initiatief van de Regionale Veiligheidsnetwerken in Nederland.

Lees meer

22-10-2021
  SAQ 2.0 en SAQ light beschikbaar

de vernieuwde SAQ 2.0 en de nieuwe SAQ light zijn vanaf vandaag beschikbaar via e website van Veiligheid Voorop

Lees meer

12-10-2021
  Veiligheidsdag 2021: u kunt zich nu aanmelden

Op 25 november 2021 wordt de Veiligheidsdag georganiseerd. U knut zich vanaf nu aanmelden

Lees meer

12-10-2021
  Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Meldt u dan aan!

Lees meer

11-10-2021
  Nieuwe prestatie-indicatoren Veiligheid Voorop 2021

Nieuwe prestatie-indicatoren Veiligheid Voorop 2021


Lees meer

22-06-2021
  Inspirerende werkpraktijk - stop vallende voorwerpen

Inspirerende werkpraktijk - stop vallende voorwerpen

Lees meer

22-06-2021
  Jaarverslag Veiligheid Voorop 2020

Jaarverslag Veiligheid Voorop 2020

Lees meer

01-06-2021
  Prestatie indicatoren Veiligheid Voorop 2020

Prestatie indicatoren Veiligheid Voorop 2020

Lees meer

01-06-2021
  Rapport 'Veilig melden over veiligheid' - een meldpunt voor de (petro)chemische keten

Voor het vergroten van de veiligheid in de industrie wordt het van cruciaal belang geacht dat (petro)chemische bedrijven werken met betrouwbare ketenpartners. Door de VHCP is onderzocht of een industrie-breed meldpunt in combinatie met een veiligheidscollege voor de (petro)chemische industrie kan bijdragen aan de veiligheid van de (petro)chemische keten

Lees meer

05-05-2021
  Nieuwsbrief No. 2 - 2021

Nieuwsbrief No. 2 - 2021

Lees meer

01-05-2021
  Veiligheid draait om mensen’, interview met Jurgen Hoekstra, verschenen in NIBHV vakblad Veiligheid 84, maart 2021

Veiligheid draait om mensen’, interview met Jurgen Hoekstra, verschenen in NIBHV vakblad Veiligheid 84, maart 2021

Lees meer

18-03-2021
  Nieuwsbrief No. 1 - 2021

Nieuwsbrief No. 1 - 2021

Lees meer

02-03-2021
  SDN website

Samenwerken aan veiligheid en innovatie. Dat is het doel van Safety Delta Nederland (SDN). In deze unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en (petro)chemische industrie wordt gezocht naar de beste manier om te vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid. Vanaf vandaag staan de site met daarop het de Kennisbank en een Technology Catalogus online.

Lees meer

25-02-2021
  Oprichting IFCL

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis welke moeten bijdragen aan die veiligheid. Voor de uitrol van de IFCL is een stappenplan opgesteld om de doelen te verwezenlijken.

Lees meer

17-02-2021
  Nieuwsbrief No. 5 - 2020

Nieuwsbrief No. 5 - 2020

Lees meer

31-12-2020
  Nieuwsbrief No. 4 - 2020

Nieuwsbrief No. 4 - 2020

Lees meer

20-10-2020
  Jaarverslag Veiligheid Voorop 2019

Bekijk het jaarverslag 2019

Lees meer

22-05-2020
  Prestatie-indicatoren Jaarverslag 2019

Prestatie-indicatoren Jaarverslag 2019

Lees meer

21-05-2020
  Interview met voorzitter Veiligheid Voorop, Jurgen Hoekstra

Interview met voorzitter Veiligheid Voorop, Jurgen Hoekstra uit het Vakblad Asset Management

Lees meer

15-04-2020
  Leren van Incidenten

Binnen de (petro)chemische industrie, staat ‘leren van (bijna-) incidenten al jaren hoog op de agenda. Daarom heeft de VNCI samen met de regionale veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop het initiatief genomen om met een aantal BRZO-bedrijven via een Safety Deal een project ‘leren van incidenten’ op te starten. Onderzoeksbureau Crisislab is uitvoerder van dit project.

Lees meer

03-04-2020
  Process Safety conference - 15 September - Dordrecht

Op woensdag 15 september vindt voor de 6e keer de Process Safety conference plaats in Dordrecht.

Lees meer

08-03-2020
  VOMI Safety Day

Op donderdag 19 maart 2020 organiseert VOMI de VOMI Safety Day op Circuit Zandvoort te Zandvoort.

Lees meer

15-01-2020
  Staat van de Assets

Op 29 november 2019 werd door de DV 2030 Roadmap Duurzaam Asset Management een drukbezochte workshop georganiseerd over de Staat van de Assets. De workshop werd gefaciliteerd door Erik Klooster (Directeur VNPI en trekker van de Roadmap Duurzaam Asset Management) en Peter Bareman (Hoofd Veiligheid, Gezondheid & Milieu VNCI, en Secretaris Roadmap duurzaam asset management DV 2030).

Lees meer

16-12-2019
  Video veiligheidsdag 2019

Bekijk hier een de video impressie van de Veiligheidsdag 2019

Lees meer

21-11-2019
  Jaarverslag 2018

Belijk het jaarverslag 2018 van Veiligheid Voorop

Lees meer

18-11-2019
  Persbericht Chemie on Tour

Persbericht Chemie on Tour

Lees meer

18-11-2019

Agenda

14 februari: Bijeenkomst over ontwikkelingen op het gebied van inspecties voor logistieke dienstverleners.