Veiligheidsdag 2022

Leren van Incidenten

Onder belangstelling van circa 100 personen uit de (petro)chemische industrie, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, overheid en wetenschap organiseerde Veiligheid Voorop op 4 juli 2022 een succesvolle themadag over leren van incidenten.

Na het openingswoord door Jurgen Hoekstra, de voorzitter van Veiligheid Voorop, en Bas van Werven, de dagvoorzitter, werd het programma afgetrapt door een inspirerende en persoonlijke bijdrage van Karien van der Loo-van de Sande en Patrick van de Sande over het bedrijfsongeval waarbij Karien haar man verloor (Waarom jij Toon?) en de strijd die zij sindsdien gezamenlijk voeren om veiligheidsverbeterplannen op te nemen als alternatief voor bedrijven in de plaats van een geldelijke boete.

Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit een vijftal workshops om vanuit verschillende perspectieven te reflecteren op wat leren van incidenten voor hun betekent en hoe dit verder verbeterd zou kunnen worden. De belangrijkste take-aways uit deze workshops werden door Arjan van Dijk, programma directeur van Safety Delta Nederland, samengevat en plenair besproken.

  •  In de workshop gefaciliteerd door Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, werden verschillende incidenten met de deelnemers geanalyseerd op hun leerpotentie. Met andere woorden van welke incidenten kan je leren en van welke eigenlijk niet of minder.
  • Jop Groeneweg, hoogleraar Veiligheid in de Zorg Universiteit Leiden, benadrukte in zijn workshop het belang van het creëren van psychologische veiligheid in teams en hoe dat bereikt kan worden. In psychologisch veilige teams durven alle leden vrijuit hun ideeën naar voren te brengen zonder dat men bang is voor eventuele negatieve consequenties. In psychologische veilige teams is er minder personeelsverloop, een hogere productiviteit, meer innovatie en uiteindelijk ook minder ongevallen.
  • Coen den Heijer, SSHE manager Rotterdam Refinery & Chemicals complex ExxonMobil, besprak in zijn bijdrage de dilemma’s die je als bedrijf tegenkomt bij het onderzoek van een majeur incident en hoe dit het leren beïnvloedt. Zijn pleidooi was om bij leren van incidenten de kleinere incidenten niet te vergeten.
  • Arjen Schneiders, Managing Director en Country Manager Nederland van Exolum, deelde zijn ervaringen als site manager, waaronder welke rol speel je als leider in een organisatie om het leren van incidenten te bevorderen en hoe bevorder je een ‘just culture’ in je organisatie.
  • Denise Harkema, programma manager Safety Delta Nederland en HSE management consultant Bilfinger Tebodin, verkende met haar deelnemers hoe reflectief leren op sectorniveau verder invulling gegeven zou kunnen worden.

Na de workshops werd het programma afgesloten door een keynote van Jeroen Dijsselbloem, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid en een paneldiscussie met de zaal. Volgens Dijsselbloem onderschat de industrie soms de risico’s van scenario’s met grote effecten maar kleine kans van optreden. Ook vond hij dat het ambitieniveau van de industrie meer moet zijn dan alleen voldoen aan de gestelde regels en dat bij het beoordelen van risico’s en het vaststellen van
maatregelen meer gekeken zou moeten worden naar de lange termijn gezondheidsrisico’s van
omwonenden.

Al met al een bijzonder geslaagde themamiddag die genoeg stof tot nadenken opleverde en waarbij tussen de verschillende programmaonderdelen ruimschoots gelegenheid was voor netwerken.

 

Meer foto's van de Veiligheidsdag vindt u op de website van de Veiligheidsdag.

Foto's van Bart Verkuijlen van LAV fotografie