Stichting Veiligheid Voorop (VV)

De Stichting Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van 15 branches organisaties of verenigingen en 6 regionale veiligheidsnetwerken met als doel om de veiligheid van de aangesloten (petro)chemische BRZO bedrijven te bevorderen.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de directeuren van de volgende brancheorganisaties: Manon Bloemer (VNCI), Willem Henk Streekstra (VOTOB), Erik Klooster (VEMOBIN), Robert Stuyt (VHCP) en Peter Hecker (VOMI). De voorzitter van de Stichting is Jurgen Hoekstra (Vice President Benelux BASF en Managing Director BASF Nederland B.V.).

Verder zitten in het bestuur 2 inhoudelijk adviseurs – Nils Bosma (voorzitter werkgroep Omgevingsveiligheid en Manager HSE Shell Nederland) en Jan Bessembinders (Beleidsmedewerker Veiligheid en Milieu van VNO NCW).

Wat betreft het programma wordt het bestuur geadviseerd door een projectgroep, die bestaat uit experts van aangesloten brancheorganisaties: Peter Bareman (VNCI), Hennie Holtman (VOTOB), Roland Bernard (VEMOBIN), Willem van Lanschot (VHCP) Jennifer Koster-Bos (Vereniging Afvalverwerkers) en Ton Jeen (Exxon).

Voor het programma en project management wordt het bestuur ondersteund door Paul Rocchi.

 

 

 • VNCI = Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
 • VOTOB = Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven
 • VEMOBIN= De Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie
 • VHCP = Verbond van Handelaren in Chemische Produkten
 • VOMI = Branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie
 • NRK = Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
 • VVVF = Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten
 • WCM FME - World Class Maintenance
 • NVDO = Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
 • NOVE = Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche
 • VA = Vereniging Afvalbedrijven
 • ION = Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland
 • SSVV = Stichting Samenwerken voor Veiligheid
 • NVVK = Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
 • BLN Schuttevaer (binnenvaart)

 

Regionale Veiligheidsnetwerken

Om een hoger veiligheidsniveau in de industrie te bereiken, Is het essentieel om ‘best practices’ uit te wisselen en te leren van (bijna) incidenten. Hiervoor zijn regionale veiligheidsnetwerken opgericht. Deze netwerken zijn gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring, en zijn in eerste instantie bedoeld voor alle BRZO- en ARIE-bedrijven. Bedrijven die nauw samenwerken met deze bedrijven op het gebied van onder andere procesveiligheid (zoals contractors) kunnen ook lid worden van de netwerken. De netwerken zijn georganiseerd in zes regio's. Om lid te worden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de onderstaande netwerken: