Stichting Veiligheid Voorop (VV)

De Stichting Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van 18 branches organisaties of verenigingen en 6 regionale veiligheidsnetwerken met als doel om de veiligheid van de aangesloten (petro)chemische BRZO bedrijven te bevorderen.

 Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de directeuren van de volgende brancheorganisaties: Manon Bloemer (VNCI), Willem Henk Streekstra (VOTOB), Erik Klooster (VNPI) en Robert Stuyt (VHCP). De voorzitter van de Stichting is Jurgen Hoekstra (Vice President Benelux BASF en Managing Director BASF Nederland B.V.).

Verder zitten in het bestuur 2 inhoudelijk adviseurs – Nils Bosma (voorzitter werkgroep Omgevingsveiligheid en Manager HSE Shell Nederland) en Jan Bessembinder (Beleidsmedewerker Veiligheid en Milieu van VNO NCW).

Wat betreft het programma wordt het bestuur geadviseerd door een projectgroep, die bestaat uit experts van aangesloten brancheorganisaties: Peter Bareman (VNCI), Hennie Holtman (VOTOB), Roland Bernard (VNPI), Willem van Lanschot (VHCP) Jennifer Koster-Bos (Vereniging Afvalverwerkers) en Ton Jeen (Exxon).

De Stichting heeft twee programma managers die het bestuur ondersteunen bij de uitvoering van het werkprogramma: Leantine Mulder en Paul Rocchi.

 

 

 • VNCI = Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
 • VOTOB = Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven
 • VNPI = Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie
 • VHCP = Verbond van Handelaren in Chemische Produkten
 • VNCW = Vereniging Nederlandse Chemical Warehouses
 • VOMI = Branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie
 • NRK = Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
 • VVVF = Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten
 • WCM FME - World Class Maintenance
 • NVDO = Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
 • NOVE = Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche
 • VA = Vereniging Afvalbedrijven
 • ION = Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland
 • SSVV = Stichting Samenwerken voor Veiligheid
 • BPN = Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland
 • NVVK = Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
 • VELIN = Vereniging voor Leidingeigenaren
 • BLN Schuttevaer (binnenvaart)