Oprichting IFCL

17/02/2021

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis welke moeten bijdragen aan die veiligheid. Voor de uitrol van de IFCL is een stappenplan opgesteld om de doelen te verwezenlijken.

DOWNLOAD PERSBERICHT