Nieuwe Tool: Process Safety Events classificatie tool volgens CEFIC definities beschikbaar

10/05/2022

 

Het classificeren van een Process Safety Incident kan soms lastig zijn. Maar een juiste classificatie is wel belangrijk om beter inzicht te krijgen in het aantal en het soort incidenten in uw bedrijf. Dit stelt u in staat om de juiste maatregelen te treffen en om uw prestatie te vergelijken met andere bedrijven in uw sector. Om de classificatie te vergemakkelijken heeft Veiligheid Voorop in samenwerking met Safety Delta Nederland een tool ontwikkeld voor #BRZO bedrijven om een Proces Safety Incident juist te kunnen classificeren.

 

In de tool vult u de gevraagde informatie over het incident in en de tool bepaalt voor u aan de hand van de gegeven antwoorden of het incident voldoet aan de gestelde criteria om het incident als een Process Safety Incident te classificeren. Voor de criteria is gebruik gemaakt van de CEFIC Guidance uit 2016.

 De tool voor classificatie Process Safety Events kunt hier downloaden.