Vuurwerkbranche nieuwste lid van Veiligheid Voorop-familie

23/10/2017

Na de vuurwerkramp in Enschede is de publieke aandacht voor veiligheid in de sector niet meer weggeweest. Het is dan ook een logische stap dat de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) zich onlangs als achttiende partij bij Veiligheid Voorop aansloot.

“Wij zijn de spreekbuis van de vuurwerkbedrijven in Nederland. Van onze leden zijn vier bedrijven BRZO-plichtig”, vertelt Leo Groeneveld (voorzitter van de belangenorganisatie). BRZO-regels zijn volgens Groeneveld meer geschreven vanuit de chemische industrie, “Dus het blijft zoeken hoe we dat werkbaar kunnen maken voor de vuurwerkbranche.”

Op het gebied van vuurwerkopslag is er sinds ‘Enschede’ veel veranderd. Zo mag er tegenwoordig helemaal geen evenementenvuurwerk in Nederland worden opgeslagen. “Voor festivals en dergelijke wordt het vuurwerk dus vanuit het buitenland aangevoerd”, weet Leo Groeneveld. Voor de vuurwerkbedrijven zijn verschillende gevarenklassen van toepassing, met bijbehorende veiligheidsafstanden. “Bij recente incidenten is steeds gebleken dat deze veiligheidsafstanden afdoende zijn. Op geen enkel moment zijn vuurwerkbunkers de laatste jaren in gevaar geweest.”

De branche heeft belang bij effectieve regelgeving die het illegale vuurwerk weet te weren en tóch niet al teveel administratieve lasten oplevert voor de sector. Groeneveld: “Wij zijn met de BPN bezig de sector te professionaliseren. Deelname aan Veiligheid Voorop hoort daar ook bij.”

De BPN heeft sinds eind 2016 al een Safety Deal met I&M afgesloten. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn dat een erkenningssysteem voor vuurwerkimporteurs wordt ingevoerd en dat er een gezamenlijke aanpak komt voor het opsporen van illegaal vuurwerk. “Ook willen we ervoor zorgen dat detaillisten doordat ze meer kennis van vuurwerk krijgen, betere voorlichting aan consumenten kunnen geven”, vertelt Groeneveld.