• Werken aan veiligheid is een continu verbeterproces
  Werken aan veiligheid is een continu verbeterproces
 • Veiligheidscultuur: hearts and minds
  Veiligheidscultuur: hearts and minds
 • Veiligheid Voorop: vier pijlers om de veiligheidscultuur te verbeteren
  Veiligheid Voorop: vier pijlers om de veiligheidscultuur te verbeteren
 • Goed leiderschap is cruciaal
  Goed leiderschap is cruciaal

Samenwerking maakt chemie-ketenpartners innovatief

Tijdens de overhandiging van de ‘Handreiking heldere afspraken’, werd duidelijk dat de roep om meer veiligheid bij zowel een opdrachtgever Dow Benelux als bij opdrachtnemer Mourik Services tot slimme ideeën leidt, bijvoorbeeld tot werken met augmented reality.

Soms zijn het de eisen van opdrachtgevers die tot innovaties leiden. “Dow deed als eerste opdrachtgever het handmatig reinigen in de ban. Dat leverde ons flink wat hoofdbrekens op”, vertelt John Barends (algemeen directeur van Mourik Services). Het beleid van Dow leidde bij Mourik onder meer tot een technologie die met behulp van robotica automatische reiniging van warmtewisselaars mogelijk maakt. “Aan de oude manier van reinigen met een kruipslang zaten allerlei gevaren, die gevaren hebben we nu geëlimineerd.”


Innovaties op het gebied van veiligheid vallen of staan bij opdrachtgevers die het ‘risico’ willen nemen om het daadwerkelijk toe te passen. “Alleen door innovaties in de praktijk te gebruiken, kun je telkens weer stappen vooruit zetten. Om het laatste menselijk falen uit het systeem te halen, moet je het meemaken. Daarvoor gebruiken wij augmented reality”, vertelt Demian De Wit, ‘toekomstmaker’ bij Mourik Services. Met augmented reality wordt een visueel laagje over de werkelijkheid gelegd, zodat de technicus realtime ondersteund kan worden. De Wit: “Wat een gigantische eyeopener voor mij is geweest: wij kunnen als contractor het wiel niet zelf uitvinden, we hebben daarvoor onze kennispartners en ketenpartners nodig.”

Voor Anton van Beek (President Dow Benelux) is het belangrijk dat in het overleg tussen opdrachtgever- en opdrachtnemer veiligheid steeds weer op de agenda staat. Van Beek: “Dat is nummer één. Nummer twee is gelijkwaardigheid. Alleen dán kun je immers van elkaar leren.” Van Beek is enthousiast over de innovatieve ideeën die Mourik Services ontwikkelt. “Ideeën om veiliger te werken, moeten ook vanuit de contractors komen. Dat waarderen wij niet alleen, dat verwachten wij ook van onze partners. We willen absoluut niet in de situatie komen dat we mensen onder druk zetten vanwege de kosten.”

Veiligheid Voorop

Het programma Veiligheid Voorop is ontwikkeld om de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van bedrijven in de chemieketen continu te verbeteren. Daarbij staan samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaarheid en transparantie centraal.

De aangesloten branche- en beroepsorganisaties willen aan externe stakeholders en de samenleving laten zien hoe het staat met de veiligheid in bedrijven in de chemieketen.

Veiligheid Voorop richt zich op bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en die deel uitmaken van de chemieketen (raffinage, petrochemie, op- en overslag en transport). Veiligheid Voorop heeft als doelstelling om alle BRZO-bedrijven uit de chemieketen te laten participeren in het programma. Samenwerking wordt ook gezocht met niet BRZO-bedrijven en andere partijen, zoals (onderhoud) contractors, die relevant zijn voor de veiligheid in de chemieketen.

Veiligheid Voorop is een initiatief van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindustrie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). Inmiddels hebben ook andere organisaties zich aangesloten: VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, World Class Maintenance, Vereniging Afvalbedrijven, VOMI, NVDO, SSVV. Veiligheid Voorop wordt ondersteund door NVVK, de beroepsvereniging van veiligheidskundigen.

 

Agenda

Veiligheid Voorop

Save the date! De volgende Veiligheidsdag is op 2 november 2017

Activiteiten in de regio