Tools & Publicaties

Veiligheid Voorop ontwikkelt tools (instrumenten) om de bedrijven te ondersteunen zodat zij hun veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties steeds verder kunnen verbeteren. Daarnaast verzorgt Veiligheid Voorop publicaties om de branches en bedrijven te informeren over de prestaties, activiteiten, en thema gerichte onderwerpen.

Publicaties

Datum Naam
Nieuwe prestatie-indicatoren Veiligheid Voorop 2021

De prestatie-indicatoren die Veiligheid Voorop jaarlijks aan de Brzo bedrijven opvraagt zijn vernieuwd om een beter en breder beeld van de staat van de veiligheid te kunnen geven. Zo zijn onder andere leren van incidenten, het testen van bedrijfsnoodplannen en management review als nieuwe indicatoren toegevoegd. In de bijlage vindt u het volledige overzicht van de vernieuwde prestatie-indicatoren voor 2021.

22-06-2021
Inspirerende werkpraktijk - stop vallende voorwerpen 22-06-2021
Jaarverslag Veiligheid Voorop 2020 01-06-2021
Prestatie indicatoren Veiligheid Voorop 2020 01-06-2021
Rapport 'Veilig melden over veiligheid' - een meldpunt voor de (petro)chemische keten

Voor het vergroten van de veiligheid in de industrie wordt het van cruciaal belang geacht dat (petro)chemische bedrijven werken met betrouwbare ketenpartners. Door de VHCP is onderzocht of een industrie-breed meldpunt in combinatie met een veiligheidscollege voor de (petro)chemische industrie kan bijdragen aan de veiligheid van de (petro)chemische keten. Het onderzoek laat zien dat er onder de geïnterviewde partijen breed draagvlak bestaat voor het instellen van een industrie-breed meldpunt voor onveilige situaties in de chemieketen.

Meer informatie over dit onderzoek en de follow-up kunt u vinden op de website van de VHCP.
https://www.vhcp.nl/dossiers/communicatie-publicaties/nieuws/2021/rapport-veilig-melden-over-veiligheid

05-05-2021
Presentatie workshop ‘Leren van Incidenten.’

Beter leren van Incidenten:
Een lastigere opgave dan vaak wordt gedacht.

25-02-2021
Seveso Top Leadership 19-10-2020
Management of Change, NAP - SIG Process safety 14-10-2020
Prestatie-indicatoren Jaarverslag 2019 16-06-2020
Leren van incidenten met tot vloeistof verdicht gas (LPG) 12-06-2020
Jaarverslag Veiligheid Voorop 2019 10-06-2020
Functionele eisen en wensen voor het online kennisplatform van SDN 25-05-2020
Handreiking beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie 03-04-2020
Regelovertreding en incidenten bij BRZO-bedrijven: een longitudinale benadering 28-02-2020
Jaarverslag 2018 19-11-2019
Blikopeners 03-11-2018
Presentaties bijeenkomst logistieke dienstverleners DCMR 26-02-2018
Curriculum Veiligheid voor HBO-opleidingen Chemische Technologie

Een goede opleiding en ‘mind set’ voor veiligheid versterkt de veiligheidscultuur van een bedrijf. Vanuit de industrie kwam in 2014 de wens naar voren de competenties van HBO-Chemische Technologie-studenten op
het gebied van veiligheid, te versterken en te verankeren in de opleiding. Na een eerste inventarisatie door de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en Domein Applied Science (DAS) kwam naar voren dat vooral procesveiligheid en gedragsveiligheid onvoldoende aan bod kwam in de opleiding. Veiligheid Voorop heeft daarop in mei 2017 een speciaal curriculum op het gebied van veiligheid ontwikkeld. Dit curriculum wordt vanaf september 2017 in alle relevante HBO-opleidingen toegepast.

25-02-2018
Syllabus 1. Chemical Safety 25-02-2018
Syllabus 2. Safe Behaviour in the Chemical Industry 25-02-2018
Handreiking Heldere Afspraken (one-pager)

Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Deze handreiking zet de belangrijkste tips voor veilig samenwerken in de keten op een rijtje

29-08-2017
Curriculum Veiligheid voor HBO-opleidingen Chemische Technologie

Een goede opleiding en ‘mind set’ voor veiligheid versterkt de veiligheidscultuur van een bedrijf. Vanuit de industrie kwam in 2014 de wens naar voren de competenties van HBO-Chemische Technologie-studenten op
het gebied van veiligheid, te versterken en te verankeren in de opleiding. Na een eerste inventarisatie door de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en Domein Applied Science (DAS) kwam naar voren dat vooral procesveiligheid en gedragsveiligheid onvoldoende aan bod kwam in de opleiding. Veiligheid Voorop heeft daarop in mei 2017 een speciaal curriculum op het gebied van veiligheid ontwikkeld. Dit curriculum wordt vanaf september 2017 in alle relevante HBO-opleidingen toegepast.

19-07-2017
Veiligheid Voorop 2016 - Programma Activiteiten Prestaties

In het programma Veiligheid Voorop nemen vijftien brancheorganisaties deel en wordt met zes regionale veiligheidsnetwerken samengewerkt. Al deze partijen communiceren met hun leden over veiligheid waardoor het Veiligheid Voorop-programma meer dan 7500 bedrijven bereikt, waaronder zowel BRZO-bedrijven als niet-BRZO-bedrijven en hun ketenpartners zoals contractors, toeleveranciers en logistieke dienstverleners. In deze publicatie wordt de veiligheidsprestatie van alle aangesloten partijen in 2016 beschreven.

19-06-2017
Meerjarenprogramma Veiligheid Voorop 2017-2019

Om de ambities van Veiligheid Voorop te bereiken, is het Meerjarenprogramma Veiligheid Voorop 2017-2019 vastgesteld. In dit plan worden de doelstellingen en plannen van Veiligheid Voorop voor de komende jaren duidelijk gemaakt.

19-06-2017
Handreiking Heldere Afspraken 19-06-2017
Managementsamenvatting evaluatie Veiligheid Voorop 2011-2015

BRZO-bedrijven, branches en veiligheidsnetwerken vinden unaniem dat het programma Veiligheid Voorop een goed programma is en bijdraagt aan de verdere verbetering van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van de BRZO-bedrijven. Om die reden én omdat veiligheid continue de aandacht verdient, spreken zij de wens uit dat het programma gecontinueerd wordt. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie naar het programma Veiligheid Voorop.

01-09-2016
Voortgangsrapportage vijfde periode (2015-2016)

In deze voortgangsrapportage doen de initiatiefnemers verslag van de bereikte resultaten en ontwikkelingen. Tevens geeft deze een vooruitblik naar 2016. De chemiebedrijven blijven voortdurend werken aan het constant verbeteren van de veiligheid met als doel nul ongevallen.

06-06-2016
OECD richtlijn - Nederlandse vertaling

De OECD heeft een Guidance Corporate Governance for Proces Safety opgesteld, met als doel leiders van (petro)chemische bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken te ondersteunen en inzicht te bieden in de succesfactoren voor goed procesveiligheidsmanagement.

24-09-2015
OECD richtlijn - Samenvatting 24-09-2015
OECD richtlijn - One pager

De 5 OECD tips voor procesveiligheidsmanagement

24-09-2015
Abstract of the OECD Guidance for Senior Leaders in High Hazard Industries 24-09-2015
Meerjarenprogramma 2015-2018

Veiligheid Voorop heeft haar meerjarenprogramma 2015-2018 vastgesteld en gepubliceerd. In het programma zijn de ambities en doelstellingen voor de komende jaren opgenomen.

04-09-2015
Voortgangsrapportage vierde periode (2014-2015)

In de nu voorliggende vierde voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de bereikte resultaten en ontwikkelingen in 2014 en de eerste helft van 2015. Tevens wordt een vooruitblik naar 2015/2016 gegeven.

04-08-2015
Veiligheid Voorop Rapportage derde periode 2013-2014 11-11-2014
Rapportage Veiligheid Voorop tweede periode 2012-2013 21-01-2014
Actieplan Veiligheid Voorop 01-09-2011
Toon oude downloads Verberg oude downloads

Tools

Datum Naam
Zelfbeoordeling (Self Assessment Questionnaire, SAQ)

In dit Excel document vindt u de vragenlijsten op het gebied van veiligheidscultuur, management, technische installaties. Tevens kunt u hiermee uw resultaten in kaart brengen en een verbeterplan opstellen.

10-08-2017
SAQ: Introductiepresentatie 24-06-2015
SAQ: gebruikershandleiding 24-06-2015
Checklist compliance 'Veiligheid in de keten' 01-04-2015
Position paper 'Veiligheid in de keten' 27-02-2015
Toon oude downloads Verberg oude downloads