Werkprogramma

De Stichting Veiligheid Voorop heeft als doel de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van BRZO bedrijven in de (petro)chemische industrie te stimuleren en te verbeteren. Het door de stichting uitgevoerde gelijknamige programma kent vier aandachtsgebieden op basis waarvan de voorgenomen activiteiten worden gestructureerd. Deze zogenaamde pijlers zijn gevormd rondom het thema betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en regionale veiligheidsnetwerken.