Werkprogramma

 

Veiligheid Voorop heeft als doel de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van BRZO bedrijven in de (petro)chemische industrie te stimuleren en te verbeteren. Het werkprogramma kent diverse thema’s op basis waarvan de voorgenomen activiteiten worden gestructureerd. Deze thema’s zijn: betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en ‘best practice sharing via de Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN).

Het werkprogramma 2023 kunt u hier downloaden.

Specifieke projecten worden in sommige gevallen uitgevoerd met behulp van een subsidie van de overheid (safety deals). De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) steunt initiatieven van brancheorganisaties en bedrijven die tot doel hebben om een duurzame bijdrage te leveren aan het verbeteren en versterken van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het betreft hier industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Informatie over deze subsidieregeling (safety deals) kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.