Mansveld en chemiebedrijven versterken veiligheid sector

01/06/2015

Vandaag lanceerden staatssecretaris Mansveld (Ministerie van I&M) en Anton van Beek (voorzitter van het programma Veiligheid Voorop) zes veiligheidsplannen voor de chemische industrie als onderdeel van het programma Veiligheid Voorop. Via deze zogeheten Safety Deals investeren bedrijven en de overheid gezamenlijk verder in de veiligheid van de chemieketen.

Overhandiging Safety Deals

Van links naar rechts: H. Muilerman (VNPI), J. Atsma (VOTOB), W.J. Mansveld (Staatssecretaris IenM), A. G. van Beek (voorzitter Veiligheid Voorop) en G. Snel (VHCP)

 

“Door gezamenlijk onze ambities waar te maken, maken we voor de samenleving veel zichtbaarder hoeveel waarde wij hechten aan veiligheid”, lichtte Van Beek de ondertekening toe. “Dit draagt bij aan het vertrouwen in onze bedrijven.”

Safety Deals

Een van de afgesloten deals gaat over de zelfbeoordelingsvragenlijst ‘Veiligheid’. Dit is een instrument waarmee BRZO-bedrijven (bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken) hun veiligheidsprestaties en -cultuur kunnen beoordelen en actiepunten kunnen opstellen om deze te verbeteren. Op die manier nemen bedrijven zelf de verantwoordelijkheid om dagelijks aan de veiligheid te werken.

Een andere Safety Deal helpt bedrijven om kennis en best practices uit te wisselen, zoals via workshops voor BRZO-bedrijven. Ook is er een Safety Deal die ervoor zorgt dat binnen het HBO-onderwijs ‘veiligheid’ in het curriculum voor technische ingenieurs komt, aangezien jong geleerd oud gedaan is.

De bij Veiligheid Voorop aangesloten vereniging VHCP (voor handelaren in chemische producten) introduceert via haar Safety Deal best practices die voor standaardisatie zorgen. Daarnaast hebben de tankopslagbedrijven (verzameld in de vereniging VOTOB) samen met de vereniging voor onderhoudsorganisaties (VOMI) een Safety Deal afgesloten voor een veilige keten.

Over Veiligheid Voorop

Via het programma Veiligheid Voorop versterkt de chemieketen sectorbreed haar veiligheidsbewustzijn. Het stimuleert chemiebedrijven en hun ketenpartners om hun veiligheidsperformance en -cultuur op een hoger peil te brengen. Om dat te realiseren, delen zij onder meer kennis over en methoden om de veiligheid te bevorderen.

Een belangrijke pijler vormen aandacht en zorg voor de veiligheid bij de bedrijven waarmee zij mee samenwerken en zaken doen, zoals leveranciers en afnemers. Een andere belangrijke rol spelen de regionale veiligheidsnetwerken.

Ambities Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop heeft in haar Meerjarenprogramma 2015-2018 opgenomen dat in 2018 alle BRZO-bedrijven in de chemieketen zijn aangesloten bij Veiligheid Voorop. Daarnaast wil Veiligheid Voorop een veiligheidsbuddy-systeem introduceren. Hierin ondersteunen bedrijven die voorop lopen met veiligheid de minder ervaren branchegenoten.

Veiligheid Voorop is een initiatief van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindustrie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). Inmiddels hebben ook andere organisaties zich aangesloten, zoals de brancheorganisaties van onderhoudsorganisaties (VOMI, NVDO en Profion) en van verf- en drukinktbedrijven (VVVF). Veiligheid Voorop wordt ondersteund door NVVK, de beroepsvereniging van veiligheidskundigen, en de SSVV, Stichting Samenwerken voor Veiligheid.