• Werken aan veiligheid is een continu verbeterproces
  Werken aan veiligheid is een continu verbeterproces
 • Veiligheidscultuur: hearts and minds
  Veiligheidscultuur: hearts and minds
 • Veiligheid Voorop: vier pijlers om de veiligheidscultuur te verbeteren
  Veiligheid Voorop: vier pijlers om de veiligheidscultuur te verbeteren
 • Goed leiderschap is cruciaal
  Goed leiderschap is cruciaal

Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, NRK, ION, NOVE, VNCW, BPN, BLN, Velin, WCM-FME, VA, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV.

Veiligheid Voorop richt zich op vier thema’s (pijlers) om de veiligheidscultuur- en prestaties binnen de BRZO-bedrijven verder te verbeteren. Verder is Veiligheid Voorop een actieve deelnemer aan Safety Delta Nederland, waarin met overheid en wetenschap wordt gewerkt om de (petro)chemische industrie tot de veiligste industrie ter wereld te maken. De thema’s waar Veiligheid Voorop zich specifiek op richt zijn betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN). Voor elk thema zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:De branches rapporteren jaarlijks over de veiligheidsprestaties op basis van een aantal branche brede indicatoren en activiteiten die vanuit Veiligheid Voorop zijn geïnitieerd. Daarnaast geven de branches individuele leden terugkoppeling over hun prestatie in vergelijking met anderen en stimuleren zij hun leden de prestaties van de sector in de breedte te verbeteren.

 

 

 Ontvangt u nog niet onze nieuwsbrief? Meld u dan nu aan!