Staat van de Assets

16/12/2019

Op 29 november 2019 werd door de DV 2030 Roadmap Duurzaam Asset Management een drukbezochte workshop georganiseerd over de Staat van de Assets. De workshop werd gefaciliteerd door Erik Klooster (Directeur VNPI en trekker van de Roadmap Duurzaam Asset Management) en Peter Bareman (Hoofd Veiligheid, Gezondheid & Milieu VNCI, en Secretaris Roadmap duurzaam asset management DV 2030).

 

Marcel de Haan, Projectleider BRZO+, gaf een presentatie over het BRZO+ Project Ageing 2017. In het Besluit Risico’s Zware Ongevallen is in 2015 veroudering van installaties als nieuw aandachtspunt binnen het veiligheidsbeheerssysteem toegevoegd, omdat dit een relevant veiligheidsrisico is. De centrale vraag in het BRZO+ Project Ageing was: hebben Brzo-bedrijven (binnen hun veiligheidsbeheerssysteem) aandacht voor de veroudering van hun apparatuur en installaties. Daarbij is gekeken naar specifieke degradatiemechanismen, maar ook naar de veiligheids- en onderhoudsorganisatie die moet zorgdragen dat verouderende installaties en apparatuur veilig en betrouwbaar blijven werken. Op de BRZO+ website is een samenvatting van het project en het rapport opgenomen, dat in mei 2019 is gepubliceerd. De slides van zijn presentatie kunt u hier vinden.

Door Mark Haarman, projectleider ‘nulmeting’ van Mainnovation, werd een presentatie gegeven over de uitkomsten van de nulmeting in 2018 naar de staat van de assets in de (petro)chemische industrie. Het rapport van dit onderzoek is in april 2019 gepubliceerd. De nulmeting heeft in beeld gebracht wat de restlevensduur van en de relatie tot investeringen en het onderhoud van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie. Specifieke aandacht is daarbij besteed aan de veroudering van de installaties, de gevolgen die dat heeft voor het optreden van procesveiligheidsincidenten en de maatregelen die bedrijven nemen om de veroudering van hun installaties te managen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de installaties verjongen door moderniseringsinvesteringen en investeringen ten behoeve van vervanging, verbetering en/of levensduurverlenging. Verder komt naar voren dat veroudering van installaties geen kwestie van leeftijd is, maar van de conditie van de installaties en dat die conditie te beïnvloeden is. De slides van zijn presentatie kunt u hier vinden.

De workshop werd afgesloten met een presentatie van Paul van Kempen en Rob de Heus (World Class Maintenance) over een nieuw ontwikkelde management tool, die bedrijven helpt om het probleem van corrosie onder isolatie op een adequate manier aan te pakken, inclusief de keuze van NDO-technieken daarbij kunnen helpen en de rol van coatings. De slides van de presentatie kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Bareman of de sprekers tijdens de bijeenkomst.