Rapport 'Veilig melden over veiligheid' - een meldpunt voor de (petro)chemische keten

05/05/2021

Voor het vergroten van de veiligheid in de industrie wordt het van cruciaal belang geacht dat (petro)chemische bedrijven werken met betrouwbare ketenpartners. Door de VHCP is onderzocht of een industrie-breed meldpunt in combinatie met een veiligheidscollege voor de (petro)chemische industrie kan bijdragen aan de veiligheid van de (petro)chemische keten. Het onderzoek laat zien dat er onder de geïnterviewde partijen breed draagvlak bestaat voor het instellen van een industrie-breed meldpunt voor onveilige situaties in de chemieketen.

Meer informatie over dit onderzoek en de follow-up kunt u vinden op de website van de VHCP.

DOWNLOAD RAPPORT