SAQ 2.0 en SAQ light beschikbaar

12/10/2021

De Self-Assessment Questionnaire (SAQ) uit 2015 is compleet geactualiseerd en heet nu SAQ 2.0! De SAQ 2.0 is aangepast op recente wet- en regelgeving, stand der techniek en huidige inzichten over veiligheid. Ook is de functionaliteit van de nieuwe tool sterk verbeterd.

Met behulp van SAQ 2.0 kunnen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (bv Brzo-bedrijven) een integrale beoordeling maken van de veiligheidscultuur (mindware), het veiligheidsmanagement systeem (software), en de technische installaties (hardware). Op basis van de uitkomsten kan vervolgens door het bedrijf een verbeterplan opgesteld worden.

De SAQ light is live! De SAQ Light is het kleine broertje of zusje van de SAQ 2.0. Met de SAQ Light is het mogelijk om in relatief korte tijd en aan de hand van een beperkt aantal vragen een redelijk beeld te krijgen van het veiligheidsniveau en de beheersmaatregelen in het bedrijf. Eventueel kan op basis van deze quick scan een verdere verdieping plaatsvinden op specifieke onderwerpen met behulp van de SAQ 2.0.

De SAQ Light is met name bedoeld voor het MKB, beginnende Brzo- en ARIE-bedrijven.

Beide tools zijn beschikbaar op de website van Veiligheid Voorop

De SAQ 2.0 en de SAQ light zijn in opdracht van Veiligheid Voorop ontworpen door Royal HasKoningDHV, met medewerking van een zestal bedrijven in de (petro)chemische sector en de brancheorganisatie VOTOB.

Dit project werd uitgevoerd onder de subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, subsidieregeling Top Sector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.