Leren van Incidenten

03/04/2020

Binnen de (petro)chemische industrie, staat ‘leren van (bijna-) incidenten’ al jaren hoog op de agenda. Daarom heeft de VNCI samen met de regionale veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop het initiatief genomen om met een aantal BRZO-bedrijven via een Safety Deal een project ‘leren van incidenten’ op te starten. Onderzoeksbureau Crisislab was uitvoerder van dit project.

Het eindresultaat is een handreiking waarin op drie niveaus (organisatie, individueel en sector) praktische ontwerpprincipes worden beschreven voor het (beter) leren van incidenten. Deze ontwerpprincipes zijn afgeleid uit een uitgebreide literatuurstudie, interviews met experts uit het veld en de opbrengsten van enkele pilots en workshops. In het bij deze handreiking horende achtergronddocument wordt een gedetailleerde verantwoording gegeven van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

De ontwerpprincipes zijn gebruikt om een concreet stappenplan voor organisaties op te stellen. Het concept stappenplan is gepresenteerd en getest op bruikbaarheid in de praktijk in een serie masterclasses van de regionale veiligheidsnetwerken. De feedback uit deze sessies heeft geleid tot de versie die in deze handreiking is opgenomen.

De handreiking en het achtergronddocument kunt u ook vinden op de website van Veiligheid Voorop.

Aan de branche vertegenwoordigers wordt verzocht deze informatie te delen met hun bedrijven. De regionale veiligheidsnetwerken hebben afgesproken aan dit onderwerp specifieke aandacht te besteden middels een estafette workshop gecoördineerd in de landelijke netwerkvergadering. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels gestart.